Przejdź do głównej

Wiki - Warpy

Jak działają warpy, co to jest oraz jakie są limity/komendy.

Co to są warpy?

Warpy na serwerze to specjalne miejsca gdzie każdy gracz może ustawić swego rodzaju punkt, aby każdy mógł się na niego teleportować. Są one publiczne, i każdy może z nich skorzystać. Można w ten sposób zrobić na przykład warp.

Jak założyć warpa?

Aby założyć warp, gracz może użyć komendy

/setwarp [nazwa]

gdzie [nazwa] to unikalna nazwa którą możesz ustalić, nazwa warpa jest unikalna i nie będzie się łączyć z innymi warpami.

Po umieszczeniu tego warpa możesz wpisać komendę /warp [nazwa] aby teleportować się na niego. Można także wpisać /warps list dzięki czemu możesz także edytować swój warp - jego nazwe, opis, informacje, ikone, wiadomość powitalną etc.