Przejdź do głównej

Polityka Prywatności

Zapewniamy przejrzystą politykę prywatności dotyczącą naszego serwera Discord/Minecraft, strony internetowej oraz sklepu. Dodatkowo, prezentujemy informacje na temat danych, które gromadzimy o Tobie podczas korzystania z naszych usług. Dążymy do zachowania pełnej transparentności wobec naszych użytkowników.

Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej oraz serwera AxolotlMC jest AxolotlMC.pl, która jest administratorem twoich danych osobowych.

Serwer AxolotlMC.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich graczy. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, która opisuje, jak zbieramy, używamy i chronimy dane osobowe.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Gromadzone przez nas informacje:

Podczas korzystania z serwera, możemy zbierać pewne dane, takie jak adres IP, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, UUID, używane komendy, wiadomości prywatne (msg), postęp w grze oraz inne dane związane z interakcjami na serwerze. Dodatkowe informacje, takie jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, mogą być podawane dobrowolnie przez graczy w celu korzystania z pewnych funkcji serwera.

Usuwanie danych

Na serwerze AxolotlMC.pl przestrzegamy zasady usuwania danych, eliminując wyłącznie dane zbiorcze po upływie 60 dni. W procesie tym nieusuwalne są informacje związane z logowaniami, adresami IP i innymi danymi bezpieczeństwa. Użytkownicy mają również prawo żądania usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, a nasze procedury są dostosowane do utrzymania integralności danych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej prywatności. Jesteśmy zobowiązani do transparentnego informowania użytkowników o każdym dokonanym usunięciu ich danych, kładąc nacisk na ochronę ich prywatności i bezpieczeństwa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Zebrane dane są używane w celu zapewnienia wysokiej jakości doświadczenia gry, bezpieczeństwa serwera oraz analizy działań graczy w celu usprawnienia świadczonych usług.

  1. Dostosowanie Doświadczenia Gry: Informacje o postępie gracza, takie jak zdobyte osiągnięcia, poziomy doświadczenia i zdobyte przedmioty, są wykorzystywane do dostosowania rozgrywki do preferencji i stylu gry każdego gracza. Celem jest stworzenie spersonalizowanego i satysfakcjonującego środowiska gry.
  2. Zapewnienie Bezpieczeństwa Serwera: Dane, takie jak adresy IP i rejestrowane komendy, są używane w celu monitorowania aktywności graczy, identyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz utrzymania ogólnego bezpieczeństwa serwera. Działania te są istotne dla zabezpieczenia społeczności graczy przed niebezpieczeństwami i naruszeniem zasad serwera.
  3. Analiza Działań Graczy/użytkowników: Przeprowadzamy analizę zachowań graczy/użytkowników w celu zrozumienia, jakie elementy gry są najbardziej atrakcyjne, jakie funkcje są najczęściej używane, oraz aby identyfikować ewentualne problemy techniczne czy zachowania niezgodne z regulaminem. Analiza ta pozwala nam stale doskonalić jakość świadczonych usług.

Analiza działań graczy pozwala nam lepiej zrozumieć, co sprawia przyjemność społeczności oraz identyfikować obszary do doskonalenia w świadczonych usługach. Ostatecznie, używanie zebranych informacji ma na celu nie tylko personalizację doświadczenia gry, ale także utrzymanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska na serwerze AxolotlMC.pl.

Prawa użytkowników:

Zapewniamy użytkownikom serwera AxolotlMC.pl pewność, że ich prawa są respektowane, a ich dane są odpowiednio traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszą Polityką Prywatności.

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących danych, zachęcamy do kontaktu, a nasz personel służy wszelką pomocą.

Należy zauważyć, że ze względu na logi i zapisy zbiorcze, nie wszystkie dane są możliwe do wysłania na prośbę użytkownika. Ograniczenia te wynikają z procedur monitorowania bezpieczeństwa oraz utrzymania integralności systemu serwera.

W trosce o prywatność i komfort naszych graczy, podejmujemy wszelkie kroki, aby zapewnić im kontrolę nad własnymi danymi oraz dostarczyć klarowne informacje na temat ich przetwarzania.

Bezpieczeństwo i Przechowywanie Danych:

Zabezpieczenie danych graczy oraz skuteczne przechowywanie informacji są kluczowymi elementami naszej strategii operacyjnej na serwerze AxolotlMC.pl.

Wykorzystujemy zaawansowane środki techniczne, takie jak szyfrowanie, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. Wdrożyliśmy również środki organizacyjne, które ograniczają dostęp do danych jedynie dla upoważnionego personelu, co minimalizuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Regularne audyty bezpieczeństwa są przeprowadzane, aby identyfikować potencjalne zagrożenia i dostosowywać procedury do najnowszych standardów.

Dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, z ograniczonym dostępem jedynie dla niezbędnego personelu. Zastosowaliśmy redundancję danych, aby zminimalizować ryzyko utraty informacji w przypadku awarii sprzętu czy oprogramowania. Stosujemy również zasady retencji danych, usuwając informacje, które nie są już niezbędne do świadczenia usług, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Aktywność graczy jest systematycznie monitorowana w celu szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości. Systemy monitorujące pomagają w identyfikowaniu niebezpiecznych zachowań oraz ewentualnych prób naruszenia zasad serwera. Regularne przeglądy i analizy logów są prowadzone w celu dostosowywania procedur i zabezpieczeń w oparciu o najnowsze wyzwania z zakresu bezpieczeństwa.

Zmiany w polityce prywatności:

Nasza Polityka Prywatności jest dynamiczna i podlega okresowym aktualizacjom, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska prawno-regulacyjnego oraz naszych doświadczeń w zarządzaniu społecznością AxolotlMC.pl. Staramy się utrzymywać otwartą i transparentną komunikację z naszą społecznością w kwestii zmian w Polityce Prywatności, aby zapewnić pełne zrozumienie i zaufanie w kontekście ochrony prywatności danych graczy na serwerze AxolotlMC.pl.

Informacje kontaktowe:

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub skontaktować się z nami poprzez serwer discord.