Terms Of Service

Ostatnio aktualizowane: Luty 26 2022

🚀
Aktualizacja naszych zasad: 02/26/2022:
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed skorzystaniem z usług AxolotlMC Inc.

Łącząc się z AxolotlMC, zgadzasz się na wszystkie poniższe zasady.

Dostawcami („my”, „nas”, „nasz”) usługi świadczonej przez tę witrynę internetową („Usługa”) są nie ponosi odpowiedzialności za treści i konta generowane przez użytkowników. Przesłane treści wyrażają wyłącznie poglądy ich autora.

Ta Usługa jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, nie rejestruj się w tej usłudze. Jeśli zarejestrujesz się w tej Usłudze, oświadczasz, że jesteś w tym wieku lub starszym.

Wszystkie treści, które przesyłasz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz w Usłudze („Treść”), mogą być sprawdzane przez członków personelu. Cała Treść, którą przesyłasz lub przesyłasz, może zostać wysłana do zewnętrznych usług weryfikacyjnych (w tym między innymi do usług zapobiegania spamowi). Nie przesyłaj żadnych Treści, które uważasz za prywatne lub poufne.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usługi w celu przesyłania lub umieszczania linków do jakichkolwiek Treści, które są zniesławiające, obraźliwe, nienawistne, zawierające groźby, spam lub spam, mogące obrażać, zawierają treści dla dorosłych lub treści budzące zastrzeżenia, zawierają dane osobowe innych osób, stwarzają ryzyko naruszenia praw autorskich, zachęca do działań niezgodnych z prawem lub w inny sposób narusza jakiekolwiek przepisy. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z tej Treści lub Twojego zachowania.

Możemy usunąć lub zmodyfikować dowolną treść przesłaną w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Żądania usunięcia lub modyfikacji Treści będą podejmowane wyłącznie według naszego uznania. Możemy zakończyć Twój dostęp do całości lub części Usługi w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, z powiadomieniem lub bez.

Udzielasz nam niewyłącznej, stałej, nieodwołalnej, nieograniczonej licencji na używanie, publikowanie lub ponowne publikowanie Treści w związku z Usługą. Zachowujesz prawa autorskie do Treści.

Warunki te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie rejestruj się ani nie korzystaj z Usługi. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, skontaktuj się z nami.